این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

فراخوان عکس و فیلم کوتاه

مهلت ارسال آثار 8 بهمن ماه 1395
 
پوستر همایش
مجری همایش


آدرس:تهران خيابان هلال احمر نرسيده به ميدان رازي (ميدان كمرك) پلاك ١٤٠ مجتمع نگين رازي
طبقه دوم واحد ١١٨ موسسه فرارسانه
تلفن:021-55688320


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آرمان و هدف اصلی
1 ارتقاء نظام مدیریت ایمنی شهری و آتش نشانی

2 توسعه فضای تعاملی بین سطوح راهبردی و عملیاتی سازمان های

مرتبط با مدیریت ایمنی شهری و آتش نشانی

3 بسترسازی برای هم اندیشی و تبادل دانش و تجربه

1 ارتقاء نظام مدیریت ایمنی شهری و آتش نشانی 2 توسعه فضای تعاملی بین سطوح راهبردی و عملیاتی سازمان های مرتبط با مدیریت ایمنی شهری و آتش نشانی 3 بسترسازی برای هم اندیشی و تبادل دانش و تجربه

back2016-06-16Voting is2 time