این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

فراخوان عکس و فیلم کوتاه

مهلت ارسال آثار 8 بهمن ماه 1395
 
پوستر همایش
مجری همایش


آدرس:تهران خيابان هلال احمر نرسيده به ميدان رازي (ميدان كمرك) پلاك ١٤٠ مجتمع نگين رازي
طبقه دوم واحد ١١٨ موسسه فرارسانه
تلفن:021-55688320


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

واریز هزینه های همایش
واریز هزینه های همایش

نحوه پرداخت هزینه حضور در کارگاههای آموزشی    
 
ت          تمامی شرکت کنندگان محترم بايستی از طريق سايت همایش ثبت نام به عمل آورده و هزينه ثبت نام را به صورت از طریق
         مراجعۀ حضوری به بانک شهر به شماره حساب 100933 بنام سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران واریزنمایند،
           لازم است فیش بانکی واریزی از طریق منوی ارسال فیش در پنل کاربری به دبیرخانه ارسال گردد.
        اصل فیش واریزی را در روز اول برگزاری همایش تحویل دهند.
 
 
 
 
یویمو


back2017-01-07Voting is3 time