این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

فراخوان عکس و فیلم کوتاه

مهلت ارسال آثار 8 بهمن ماه 1395
 
پوستر همایش
مجری همایش


آدرس:تهران خيابان هلال احمر نرسيده به ميدان رازي (ميدان كمرك) پلاك ١٤٠ مجتمع نگين رازي
طبقه دوم واحد ١١٨ موسسه فرارسانه
تلفن:021-55688320


صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

                  

 

v     مهندسی حریق و ایمنی شهری

·        ایمنی در حمل و نقل شهری

·        بررسی و آسیب شناسی آیین نامه های ایمنی و آتش نشانی شهری

·        آسیب شناسی ایمنی کلیه فضاهای سطحی و زیر سطحی شهری در برابر حوادث طبیعی و انسان ساخت

·        اصول معماری و ایمنی حریق در ساختمان ها

·        ایمنی در مقابل گسترش آتش در حریق شهری در اثر سوانح طبیعی

·        پایش فرونشست زمین و تاثیر آن بر شریانهای حیاتی و سازه های مهندسی در شهر تهران

·        ایمنی گود برداری

v    مدیریت یکپارچه ایمنی و آتش نشانی شهری

·        کاربست ایمنی در طراحی المان های شهری

·        شیوه سازماندهی آموزشی های ایمنی شهری

·        آمادگی جسمانی - سلامت روانی و مهارت های ویژه در خدمات آتش نشانی

·        مدیریت آتش سوزی پس از زلزله و بحران

·        روشهای استاندارد و اثر بخش آموزش ایمنی شهری

·        مکان یابی بهینه استقرار ایستگاههای آتش نشانی

·        چالش های درون سازمانی شامل نیروی انسانی، مدیریت، کارکنان، آتش نشانان (آسیب شناسی عملکرد و ارائه راهکار)

·        طراحی دسترسی خودروهای امدادی در زمان بحران

·        مدیریت تعمیر و نگهداری

v    فناوری و ایمنی شهری

·        کاربرد تکنولوژی در در مدیریت بحران و حریق

·        ساماندهی اطلاعاتی و زیر ساخت های شهری

·        هوشمند سازی ایمنی و آتش نشانی

 

v    جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایمنی شهری

·        روشهای استاندارد و اثر بخش آموزش عمومی  ایمنی و آتش نشانی شهری

·         جنبه های زیست محیطی در حوزه ایمنی و آتش نشانی شهری (مواد شیمیایی خطرناک و ...)

·        ارزیابی و شناسایی شاخص های فرهنگ ایمنی و راهکارهای ارتقا آن

·        ساماندهی مشارکت شهروندان در ارتقا فرهنگ ایمنی

·        نقش نهادهای رسمی و غیر رسمی در توسعه فرهنگ ایمنی

·        سبک زندگی روزمره و ارتباط آن با فرهنگ ایمنی شهری

·        ایمنی گروههای ویژه جمعیتی شهری ( کودکان، سالمندان، معلولین و ....)